Kalbin İşlevi Kalp Yetmezliği Nedir? Bir Sorunlar Bütünü: Kalp Yetmezliği İstatistiklerle Kalp Yetmezliği

 

Kalbin İşlevi

Kalp akciğerlerden gelen temiz kanı vücuda, vücuttan toplanan kirli kanı ise akciğere gönderen organımızdır. Bu kritik ve hayati işlevini aşağıdaki gibi farklı birimleri sayesinde başarır:

 • Kas dokusu
 • Kas dokusunun çalışmasını düzenleyen kendine özgü elektriklenme sistemi
 • Kan akışının mekaniğini düzenleyen kapakçıklar

Kalbin yapısı klinik olarak sağ ve sol kalp şeklinde iki farklı sistem altında değerlendirilebilir. Sağ kalp sistemi, vücuttaki kirli (oksijeni az olan) kanı vakumlayıp akciğere pompalar. Sol kalp sistemi ise akciğerde temizlenmiş (oksijenlenmiş) kanı vakumlayıp aort damarı aracılığıyla tüm vücuda pompalar.

Kalp Yetmezliği Nedir?

Kalbin kan pompalama yeteneğindeki zayıflama ‘’kalp yetmezliği’’ adını alır. Metabolizmanın ihtiyaç duyduğu besinlerin ve oksijenin dokulara yeteri kadar ulaştırılamamasına neden olur.

 • Bu yetmezlik sağ kalp sisteminde olursa ‘sağ kalp yetmezliği’ adını alır.
 • Sol kalp sisteminde olursa ‘sol kalp yetmezliği’ adını alır.
 • Her iki sistemin yetmezliği bir arada da görülebilir.

Bir Sorunlar Bütünü Olarak Kalp Yetmezliği

Kalp yetmezliğini tek başına bir hastalık olarak değil, çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen bir semptom ve bulgular bütünü olarak değerlendirmek daha doğru bir yaklaşımdır.

Bu nedenlerin başında kalp-damar sistemi hastalıkları gelmektedir. Aşağıda birkaç örneğini verdiğimiz pek çok başka sorun da (önlem alınmadığı takdirde) kalp yetmezliği ile sonuçlanabilir:

 • Şeker hastalığı (diyabet)
 • Yüksek tansiyon
 • Böbrek yetmezliği

Detaylı bilgi için: Kalp yetmezliği nedenleri ve risk faktörleri

Kalp Yetmezliği Hangi Sorunlara Yol Açar?

Kalp yetmezliğinde görülebilen bazı şikayet ve bulgular şu şekildedir:

 • Çabuk yorulma
 • Egzersiz ve hareket kapasitesinde azalma
 • Nefes darlığı (nefes darlığı ilk başlarda sadece yatarken yaşanır, ilerleyen aşamalarda ise oturma pozisyonunda da olur.)
 • Boyun bölgesindeki toplardamarlarda dolgunluk
 • Düzensiz kalp atımları
 • Ayak bileklerinde ödem (klinik tablo ilerlerse ödem bacaklara doğru yükselecektir)
 • Yatağa bağımlı hastalarda bel ve altındaki sakral bölgede ödem
 • Karında şişme (assit)
 • İnatçı öksürük ve balgam (beyaz ya da pembe köpüklü olabilir)
 • Gece boğulma hissiyle uyanma (Paroksismal Nokturnal Dispne)
 • İştahsızlık, mide bulantısı
 • Gece sık idrara kalkma (görece erken evrelerde)
 • İdrar miktarında azalma (oligüri, görece ileri evrelerde)

Evrelerine Göre Kalp Yetmezliği

Kalp yetmezliği, bu sayılan semptom ve bulguların şiddetine göre A, B, C ve D olmak üzere 4 evreye ayrılmıştır.

 • Evre A ve B de yukarıda sayılan kalp yetmezliği şikayet ve bulguları henüz ortaya çıkmamıştır.
 • Evre C hastalarda uygun tedavi yaklaşımlarıyla şikayetler ortadan kaldırılabilir ya da hafifletilebilir.
 • Evre D hastalarda ise uygun tedaviye rağmen şikayetler sebat eder.

Detaylı bilgi için: Kalp Yetmezliğinde Evreleme ve Tedavi

İstatistiklerle Kalp Yetmezliği

21. yüzyılda ortalama ömrün uzaması; ve şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi hastalıkların çoğalması kalp yetmezliği sıklığını artırmıştır. Hastaların çoğunluğunu 60 yaş ve üzeri bireyler oluşturmaktadır.

Avrupa kaynaklı bir klinik çalışmaya göre, genel popülasyondaki kalp yetmezliği görülme sıklığı %1-3 arasıdır. 70 ve üzeri yaşlardaki bireylerde bu oran %10’a çıkmaktadır.Ülkemizde ise 2 milyondan fazla kalp yetmezliği hastası bulunuyor.

Kalp Yetmezliği, Tehlikeli Bir Hastalıktır

Kalp yetmezliği, bütün kalp ve damar hastalıklarının ölümden önceki son durağıdır. Türk Kardiyoloji Derneği

Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, günümüz tıbbi şartlarında dahi bir hastada kalp yetersizliği aşikar hale geldikten sonra klinik gidişat maalesef pek yüz güldürücü değil.

Kalp yetmezliği hastalarının ilk 1 yıl içindeki ölüm oranları %7 ila %13,5 arasında değişmektedir. İlk 5 yıl içerisinde ise hastaların yaklaşık yarısı hayatını kaybetmektedir.2, 3, 4, 5 

Erken Teşhis Çok Önemli

Bütün bu veriler birlikte değerlendirildiğinde şu konu ön plana çıkmaktadır: Kalp yetmezliği sürecinde hastalığın A ve B evresinde yakalanması hayat kurtarıcı öneme sahiptir.

Erken teşhisin mümkün olabilmesi için aşağıdaki kişilerin şikayetleri önemsemeleri ve hekime başvuruda geç kalmamaları gerekmektedir: 

 • Obez (aşırı kilolu) bireyler
 • Şeker hastaları
 • Yüksek tansiyon hastaları
 • Böbrek hastaları
 • Kalp ritim bozukluğu yaşayanlar
 • Doğumsal kalp hastalığı olanlar
 • Aşırı alkol tüketenler
 • Sigara kullananlar
 • Aşırı yağlı beslenenler

Kalp yetmezliği ve buna bağlı risklerin en aza indirilebilmesi, bu kişilerin rutin kardiyoloji muayenelerini aksatmamalarına bağlıdır.

Kaynaklar

1: Seferovic PM, Stoerk S, Filippatos G, et al. Organization of heart failure management in European Society of Cardiology member countries: survey of the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology in collaboration with the Heart Failure National Societies/Working Groups. Eur J Heart Fail 2013;15:947-59

2: Maggioni AP, Dahlström U, Flippatos G, et al. EURObservational Research Programme: regional differences and 1-year follow-up results of the Heart Failure Pilot Survey (ESC-HF Pilot). Eur J Heart Fail 2013;15:808-17

3: Stewart S, MacIntyre K, Hole DJ, Capewell S, McMurray JJ. More ‘malignant’ than cancer? Five-year survival following a first admission for heart failure. Eur J Heart Fail 2001;3:315-22

4: Askoxylakis V, Thieke C, Pleger ST, et al. Long-term survival of cancer patients compared to heart failure and stroke: A systematic review. BMC Cancer 2010;10:105

5: Mozaffarian D, Benjamin EJ, Go AS, et al. Heart Disease and Stroke Statistics -2015. Circulation 2015;131:e29-e322

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

Top